Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

อย. อเมริกากำลังพิจารณาอาจลองใช้กฎระเบียบควบคุมยาที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปมาใช้กับบุหรี่ไฟฟ้า

heat-not-burn2

ตอนนี้องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ อย. มีการพูดถึงแนวทางควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าว่าอาจใช้แนวทางเดียวกันกับการควบคุมยาที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ซึ่งกำลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่ เพราะเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะทำให้ FDA สามารถควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้าได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บข้อมูลติดตามดูว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีประโยชน์ช่วยให้เลิกบุหรี่มวนได้จริงหรือไม่ มีความเป็นพิษหรือไม่อย่างไรอีกด้วย

ทุกวันนี้ทาง FDA เองก็พยายามควบคุมลดปริมาณนิโคตินในบุหรี่ให้น้อยลง ให้ไม่ก่อให้เกิดการเสพติด และเป็นที่แน่นอนว่าบุหรี่มวนนั้นอันตรายที่สุด ทาง FDA เองจึงจำเป็นต้องพยายามโน้มน้าวให้ผู้สูบบุหรี่มวนเลิกบุหรี่ แล้วหันมาใช้ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าหากยังคงต้องการนิโคติน อย่างเช่น บุหรี่ไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามปกป้องเยาวชนไม่ให้เริ่มใช้

 

อ่านข่าวต้นฉบับกันดูนะครับ >>  FDA may consider over-the-counter regulation for e-cigarettes

Click to rate this post!
[Total: 27 Average: 5]