Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

สถาบันมะเร็งอังกฤษ นำร่องบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือช่วยเลิกบุหรี่

สถาบันมะเร็งอังกฤษ นำร่องบุหรี่ไฟฟ้า

สถาบันมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักร (Cancer Research UK)

ได้ออกแคมเปญรณรงค์ ในกลุ่มผู้สูบอายุ 25-55 ปี ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ทั่วเมืองแมนเชสเตอร์ ในระหว่างวันที่ 15 มกราคม-18 กุมภาพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความปลอดภัยและศักยภาพของบุหรี่ไฟฟ้าในฐานะเครื่องมือช่วยเลิกบุหรี่ ผ่านชิ้นงานโฆษณาในรถเมล์ ป้ายบิลบอร์ด ป้ายรถเมล์ ตู้โทรศัพท์ รวมไปถึงการโฆษณาทางเฟซบุ๊ค

สถาบันมะเร็งอังกฤษ นำร่องบุหรี่ไฟฟ้า

ทั้งนี้ สถาบันและหน่วยงานวิจัยหลายแห่งระบุว่า ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีความ อันตรายน้อยกว่าควันจากบุหรี่มวน นิโคติน ในไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าแม้จะทำให้เกิดการเสพติด แต่ไม่ได้เป็นต้นเหตุหลักของโรคร้ายต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้จำนวนมากที่เปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกหรือลดการสูบบุหรี่ แมนเชสเตอร์เป็นเมืองที่มีความชุกของการสูบบุหรี่สูง อีกทั้งได้แสดงเจตจำนงในการ “ทำให้บุหรี่เป็นเพียงประวัติศาสตร์” โดยการพัฒนานโยบายที่สนับสนุนนวัตกรรมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการและคำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ จึงทำให้แมนเชสเตอร์ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการนำร่องแคมเปญ

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/nnd/2771942

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.9]