Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากว่าล้านคนในฟิลิปปินส์ ลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้า002

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]