Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ในเยาวชนของนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2019

heat-not-burn2

จากการศึกษาของ Walker และทีม ที่ได้ตีพิมพ์ใน Lancet Public Health เรื่องการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ในเยาวชนของนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2019 โดยมุ่งเน้นที่การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นประจำทุกวัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ Action for Smokefree 2025 Year-10 ซึ่งเป็นการสำรวจข้ามปีของการใช้ยาสูบดำเนินการ โดยเกือบครึ่งหนึ่งของนักเรียนอายุ 14-15 ปี (21,504 –31,021 คน) การสำรวจรวมคำถามที่ว่านักเรียนเคยสูบบุหรี่ (แม้แต่เพียงไม่กี่พัฟ) และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในปัจจุบันของพวกเขา(อย่างน้อยวันละครั้ง, สัปดาห์, หรือเดือนหรือน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน)

ในปี 2014 มีการเพิ่มคำถามเพื่อถามว่านักเรียนเคยลองบุหรี่ไฟฟ้ามาก่อนหรือไม่ และความถี่ในการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ว่ามีการใช้อย่างน้อยวันละครั้งต่อสัปดาห์หรือเดือนหรือน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน ผลของการศึกษาพบว่า ในปี 2562 ในกลุ่มนี้พบว่ามีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบเป็นประจำเป็นจำนวน 3.1% ส่วนกลุ่มที่สูบบุหรี่เป็นประจำพบ 2.1% ส่วนผู้ที่ใช้ทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพบ 0.6% เมื่อมาดูในกลุ่มผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่แล้วมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นการใช้ทุกวันมีปริมาณต่ำมาก เพียง 0.8% หรือ 175 คนจาก 21,385 คน

การลดลงของการสูบบุหรี่โดยรวมในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ในเยาวชนชาวนิวซีแลนด์แสดงให้เห็นว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อาจกำลังมาแทนที่บุหรี่ โดยยังไม่มีความกังวลในเรื่องผลของ gateway effect อย่างไรก็ตามรัฐบาลนิวซีแลนด์ก็มีการ monitor ในระยะยาว

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]