Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนเป็นอย่างมาก

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนเป็นอย่างมาก : ThaiTHRNetwork

เป็นวีดิโอของลินดา บอลด์ ผู้เขียนงานวิจัยร่วมกับสาธารณสุขอังกฤษเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ออกมายืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนเป็นอย่างมาก และช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้ และให้มองบุหรี่ไฟฟ้าจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยปราศจากอคติ

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]