Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

จีน: ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้สูบบุหรี่

ที่มา:China: Most E-Cigarette Users Are Former Smokers – Vaping Post

โดยไดแอน คารัวนา – 14 ธันวาคม 2020

เนื่องจากกฎระเบียบบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในจีน นักวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อแห่งชาติ จึงตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างไรบ้าง

ข้อมูลที่เปิดเผยโดยคณะกรรมการอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการจับจ้องของสื่อในสหรัฐอเมริกาและการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์ในจีนทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าลดลง นับตั้งแต่นั้นมา เนื่องจากจีนเป็นประเทศต้นกำเนิดของไวรัสโคโรนา อุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าในท้องถิ่นจึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

อัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังคงอยู่ในระดับต่ำแต่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปี 2015-2019

การศึกษาเรื่อง“ การใช้บุหรี่ไฟฟ้าของผู้ใหญ่ในประเทศจีน: ผลจากการสำรวจภาคตัดขวางแบบซ้ำในปี 2015–2016 และ 2018–2019” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวโน้มการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศจีนก่อนการดำเนินตามนโยบายรวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยได้ประเมินชุดข้อมูลภาคตัดขวางที่เป็นข้อมูลตัวแทนของทั้งประเทศ 2 ชุดจากการสำรวจการเฝ้าระวังโรคเรื้อรังและโภชนาการของจีน (CCDNS) ซึ่งเริ่มครั้งแรกในปี 2015 (มิถุนายน 2015 ถึงพฤษภาคม 2016) และ 2018 (สิงหาคม 2018 ถึงมิถุนายน 2019)

การสำรวจดำเนินการที่จุดเฝ้าระวังโรคแห่งชาติ 298 แห่งใน 31 จังหวัดทั่วจีนแผ่นดินใหญ่และใช้รูปแบบการสุ่มตัวอย่างกลุ่มแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอนโดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมชาวจีนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งส่งผลให้มีผู้ใหญ่ชาวจีน 189,306 คน จากการสำรวจในปี 2015 และมีผู้ใหญ่ชาวจีน 184,475 คน จากการสำรวจในปี 2018

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.3% ภายในเวลา 3 ปี

ข้อมูลที่รวบรวมได้บ่งชี้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วง 30 วันที่ผ่านมาของผู้ใหญ่ชาวจีนเพิ่มขึ้นจาก 1.3% ในปี 2015–2016 เป็น 1.6% ในปี 2018–2019 ซึ่งเท่ากับเพิ่มขึ้น 0.3% ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ที่ 93.0% ในการสำรวจในปี 2015-2016 และ 96.2% ในช่วงปี 2018-2019

“ในบรรดาผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน อัตราโอกาสที่เพิ่มขึ้นของการบริโภคบุหรี่ทุกวัน (2.1 [1.5–2.8]; p <0.0001) สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวัน (1.8 [1.5– 2.3]; p <0.0001) และความพยายามในการเลิกบุหรี่ (ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา 1.9 [1.5–2.4] และก่อนหน้า 12 เดือนที่ผ่านมา 1.5 [1.3–1.9]; p <0.0001) ในผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ อัตราโอกาสที่เพิ่มขึ้นในผู้ที่ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่คือ (2.4 [1.2–4.7]; p = 0 .011)” นักวิจัยกล่าวเสริม

ด้วยเหตุนี้ผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่าอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปี 2015 – 2019 และแน่นอนว่าการเพิ่มขึ้นในบางส่วนเหล่านี้ (เช่น ในหมู่คนที่กำลังพยายามเลิกบุหรี่) อาจพิจารณาว่าเป็นแนวโน้มในเชิงบวก

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]