Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

แพทย์อายุรกรรมหัวใจ ที่รวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันและบุหรี่ไฟฟ้า

Cardiologists and smoking alternatives: What we should know; e-Journal of Cardiology Practice of European Society of Cardiology (ESC)

บทความจาก Dr. Dimitris Richter แพทย์อายุรกรรมหัวใจ ที่รวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันและบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้แพทย์ได้ทราบข้อมูลนี้ในการดูแลผู้สูบบุหรี่
ซึ่งบทความนี้ได้ตีพิมพ์ใน e-Journal of Cardiology Practice of European Society of Cardiology (ESC)

แพทย์อายุรกรรมหัวใจ ที่รวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันและบุหรี่ไฟฟ้า

โดยประเด็นของบทความที่สำคัญ ได้แก่

 • ผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ทั้งหมดยังคงมีผลกระทบต่อสุขภาพรวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือด แต่มีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่าผลิตภัณฑ์มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป
 • การใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ถือว่าปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่เนื่องจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ปล่อยสารเคมีที่มาจากการเผาไหม้ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของการสูบบุหรี่
  อย่างไรก็ตาม ตลาดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการแยกส่วนและไม่ได้ควบคุมอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน นำไปสู่ภาวะที่ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยากอย่างกรณีปอดอักเสบเฉียบพลันในสหรัฐอเมริกา
 • ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันปล่อยสารพิษในระดับที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับบุหรี่
  สารประกอบที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตราย (Harmful and potentially harmful constituents: HPHCs) ที่ตรวจวัดในไอละอองของผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน รวมถึงสารก่อมะเร็ง สารที่เป็นพิษต่อหลอดเลือดหัวใจ ระบบสืบพันธุ์และพัฒนา และสารพิษต่อทางเดินหายใจ (อ้างอิงจากรายการที่เผยแพร่โดย FDA ในปี 2012) ที่ลดลงมากกว่า 90% โดยเฉลี่ยเทียบกับระดับที่พบในควันบุหรี่
  การลดของสารพิษนำไปสู่การลดลง (90% หรือมากกว่า) ทั้งความเป็นพิษต่อเซลล์และลดการก่อกลายพันธุ์เมื่อเปรียบเทียบกับควันบุหรี่ 3R4F
 • ในการศึกษาหลายการศึกษาได้รับการยืนยันว่า พบการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดที่ดีขึ้นหลังจากเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่ไปใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน
  เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการแทนที่บุหรี่ธรรมดาด้วยผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน ส่งผลให้การทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายดีขึ้น ลดการเปลี่ยนรูปของกล้ามเนื้อหัวใจตาย การคืนตัวของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricular (LV) longitudinal myocardial deformation, LV untwisting) และลดดัชนีการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ
 • เนื่องจาก IQOS (ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน) ถือเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ไม่เหมือนกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งก่อนรับอนุญาตให้จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาจะต้องพิสูจน์ว่าเป็นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป
  ในวันที่ 30 เมษายน 2562 องค์การอาหารและยาประกาศว่าได้อนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ที่ผลิตโดย Philip Morris Products S.A. สำหรับ IQOS“ ระบบยาสูบแบบให้ความร้อน”
  องค์การอาหารและยาได้วางข้อจำกัดทางการตลาดที่เข้มงวดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในความพยายามที่จะป้องกันการเข้าถึงและการสัมผัสของเยาวชน
  จากการตรวจสอบตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวดผ่านการพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาสูบก่อนออกสู่ตลาด (PMTA) หน่วยงานระบุว่าการอนุญาตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน หนึ่งในข้อพิจารณาสำคัญต่างๆนั้นคือผลิตภัณฑ์นี้มีระดับสารพิษบางชนิดในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับบุหรี่ที่มีการเผาไหม้
 • ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจควรยืนยันกับผู้ป่วยให้งดสูบบุหรี่ในทุกรูปแบบ แม้คำแนะนำนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจทั่วโลกสำหรับผู้ป่วยที่สูบบุหรี่เป็นเวลาหลายปี
  แต่ก็ยังมีสัดส่วนของผู้ป่วยที่ไม่สามารถหยุดหรือไม่เต็มใจที่จะหยุดสูบบุหรี่อยู่ กรณีเหล่านี้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ในการบรรเทาผลกระทบที่รุนแรงจากการสูบบุหรี่

Reference

https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-18/cardiologists-and-smoking-alternatives-what-we-should-know

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]