Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

การห้ามที่มีเป้าหมายเจาะจงไปที่บุหรี่ไฟฟ้าระบบเปิดไม่น่าจะป้องกันการแพร่ระบาดของอาการปอดอักเสบที่เกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า (EVALI) ในหมู่ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในอนาคตได้

กิเดียน เซนต์. เฮเลน
เผยแพร่ครั้งแรก: 19 สิงหาคม 2020

หลักฐานที่ชัดเจนชี้ให้เห็นว่าโรคระบาดระดับทั่วประเทศของอาการปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า (EVALI) เกิดจากการใช้วิตามินอีอะซิเตตในอุปกรณ์สร้างไอระเหยกัญชา ไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าชนิดมีนิโคติน [1] อย่างไรก็ตามการระบาดนี้ก่อให้เกิดความกังวลที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดในอนาคตในหมู่ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าชนิดมีนิโคตินซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สิ่งต่าง ๆ เช่น การใช้องค์ประกอบน้ำยาอีลิควิดที่มีความเป็นพิษสูง หรือการปนเปื้อนสารพิษของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ความเป็นไปได้นี้ไม่ใช่ความคิดในเชิงนามธรรม เพราะก่อนหน้านี้มีการใช้สารที่ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายในบุหรี่ไฟฟ้า เช่น ไดอะซิทิล ซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำให้เกิดสภาวะ “ปอดป๊อปคอร์น” (หลอดลมฝอยอักเสบ) ในสถานที่ทำงาน [2, 3] และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดดังกล่าว องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้หาวิธีป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มสารใด ๆ ลงในบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้เป็นเจตนาของผู้ผลิต [4] แนวทางหนึ่งคือการสั่งห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในระบบเปิด ซึ่งเป็นวิธีที่ผมเรียกร้องอย่างเปิดเผยให้องค์การอาหารและยาดำเนินการ [5] อย่างไรก็ตาม ฮอลล์และผู้ร่วมงานได้โต้แย้งข้อเสนอดังกล่าวโดยระบุว่า “รัฐบาลควรปกป้องผู้บริโภคด้วยการกำกับควบคุมแทนที่จะสั่งห้ามผลิตภัณฑ์บุหรี่ฟ้า การสั่งห้ามทำให้เสียโอกาสในการกำกับดูแลและเป็นการส่งเสริมให้มีตลาดที่ผิดกฎหมายของผลิตภัณฑ์เหล่านี้” [6] ความเห็นนี้พิจารณาข้อโต้แย้งของฮอลล์และผู้ร่วมงาน และได้ข้อสรุปว่าการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าระบบเปิดอาจจะไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุขตามที่ตั้งใจไว้

ระบบเปิดนั้นแตกต่างจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ระบบปิดที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุส่วนประกอบได้น้อยที่สุด เพราะระบบเปิดช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ (เช่น พลังงานและอุณหภูมิ) และชิ้นส่วน (หัวฉีด/ขดลวด) ได้อย่างง่ายดาย และสามารถสูบไอของน้ำยาอีลิควิดที่ผ่านหลอดรีฟิลซ้ำได้ตลอด เนื่องจากความง่ายดายในการหลีกเลี่ยงระเบียบบังคับใช้ในเรื่องรสชาติและกฎระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวกับน้ำยาอีลิควิดในอุปกรณ์ระบบเปิด [7] ทำให้ดูเหมือนว่าการสั่งห้ามบุหรี่ไฟฟ้าระบบเปิดในตลาดสหรัฐฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในอนาคตถือเป็นนโยบายการกำกับดูแลที่รอบคอบ

อย่างไรก็ตาม การระบาดของ EVALI จากการใช้ไอระเหยของกัญชาที่ผิดกฎหมายถือเป็นข้อมูลความรู้ การระบาดของ EVALI ไม่ได้เป็นเพราะอุปกรณ์ระบบเปิดแต่เป็นเพราะระบบปิด โดยทั่วไปแล้วน้ำมันกัญชาจะขายในตลับบรรจุไว้พร้อม (เช่น ระบบปิด) นอกจากนี้ผู้ใช้แต่ละรายก็ไม่ได้ผสมวิตามินอีอะซิเตตกับน้ำมันกัญชาเอง แต่ “ผู้ผลิต” ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายเป็นผู้ใส่มา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่มีการกำกับดูแลและไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการสั่งห้ามที่เจาะจงเป้าหมายไปที่บุหรี่ไฟฟ้าระบบเปิดจะไม่สามารถป้องกันการเจ็บป่วยนี้ได้ แต่ FDA ควรบังคับใช้การทดสอบความปลอดภัยของน้ำยาอีลิควิดทั้งหมดไม่ว่าจะใช้ในบุหรี่ไฟฟ้าระบบเปิดหรือระบบปิด และต้องมีการติดฉลากแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงส่วนประกอบของน้ำยาอีลิควิดและความเสี่ยงต่อสุขภาพ ตามข้อเสนอที่ฮอลล์และผู้ร่วมงานสนับสนุน [6]

นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านสาธารณสุขโดยไม่ได้ตั้งใจจากการสั่งห้ามบุหรี่ไฟฟ้าระบบเปิดอีกด้วย เนื่องจากมีการใช้ระบบเปิดกันอย่างแพร่หลายมากแล้วในตลาดสหรัฐอเมริกา และจากการศึกษาระบุว่าตัวแปรพลังงาน (ซึ่งเป็นระบบเปิด) ให้นิโคตินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบุหรี่ไฟฟ้าอื่น ๆ [8-11] ประสิทธิผลของการให้นิโคตินเป็นปัจจัยสำคัญของประสิทธิภาพของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อการเลิกบุหรี่ [12] การห้ามใช้ระบบเปิดจะไปลดอัตราการเลิกบุหรี่ที่เป็นไปได้หรือเครื่องมือลดอันตรายสำหรับผู้สูบบุหรี่วัยผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มน้อยมากที่ผู้ใช้ระบบเปิดจะทิ้งอุปกรณ์ของตนกันทั้งหมดหากมีการห้ามใช้ แต่การลดการจำหน่ายน้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้าในตลาดสหรัฐฯ อาจทำให้มีการผสมน้ำยาด้วยตัวเองมากขึ้น ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเกิดนิโคตินเป็นพิษและผู้ใช้แต่ละรายอาจจะนำสารเคมีที่เป็นพิษมาใช้เป็นสารปรุงแต่ง นอกจากนี้ตลาดต่างประเทศยังคงผลิตอุปกรณ์ระบบเปิด ซึ่งมักมีคุณสมบัติทางเทคโนโลยีขั้นสูงที่น่าสนใจ และจะมีวางจำหน่ายในตลาดนอกกฎหมายของสหรัฐอเมริกา หากไม่มีการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย หลักการนี้จึงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายยิ่งขึ้น

สุดท้ายแล้วแม้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนจะเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข [13] แต่ปัจจัยผลักดันการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนนั้นต่างจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของ EVALI ปัจจัยผลักดันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในหมู่เยาวชน ได้แก่ รสชาติที่น่าดึงดูด การโฆษณาแบบมุ่งเน้นเป้าหมาย และการเพิ่มจำนวนของผลิตภัณฑ์ตลับ/ปลอกระบบปิดที่หลบซ่อนได้ง่าย เช่น JUUL [13] การดำเนินการด้านสาธารณสุขเพื่อลดการใช้งานของเยาวชนต้องมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยผลักดันเหล่านี้และควรรวมถึงความพยายามในการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่ปรุงแต่งกลิ่นที่ดึงดูดเยาวชนน้อยลงและเยาวชนเข้าถึงได้น้อยลง [14] แต่การมีตัวเลือกบุหรี่ไฟฟ้าอื่นในกลุ่มเยาวชน (เช่น อุปกรณ์ระบบปิดขนาดเล็ก) การสั่งห้ามใช้อุปกรณ์ระบบเปิดจะไม่ช่วยปกป้องเยาวชนจากการแพร่ระบาดของความเจ็บป่วยที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าในอนาคต

สรุปได้ว่าผมเห็นด้วยกับฮอลล์และผู้ร่วมงานว่าการกำกับควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดแทนที่จะสั่งห้ามผลิตภัณฑ์ย่อยของบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีแนวโน้มสูงกว่าที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของสภาวะคล้าย EVALI ในอนาคตในหมู่ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้

คำประกาศเกี่ยวกับผลประโยชน์

ดร. เซนต์. เฮเลน ขอประกาศว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]