ควันบังตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำให้มีผลต่อข้อตัดสิน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วม

Read more

นักรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่เรียกร้องให้รัฐบาลระงับแผนการห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินสำหรับใช้ในช่องปาก

เคท นิโคล-วิลเลียมส์

Read more

ความหวังจะเจิดจรัสตลอดไปสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

22 กรกฎาคม 2563 ผู้ส

Read more

หลายรัฐในสหรัฐอเมริกาได้ห้ามการขายบุหรี่ไฟฟ้าที่แต่งกลิ่น

หลายรัฐในสหรัฐอเมริก

Read more