อย. สหรัฐฯ ยืนยัน สามารถโฆษณาว่า IQOS เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ลดความเสี่ยงได้

เมื่อช่วงหลายปีที่ผ่

Read more

หลายรัฐในสหรัฐอเมริกาได้ห้ามการขายบุหรี่ไฟฟ้าที่แต่งกลิ่น

หลายรัฐในสหรัฐอเมริก

Read more

การ regulation ให้ประโยชน์มากกว่าการแบน

Dr. Lawrence O. Gost

Read more

มีผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ข้อมูลเรื่องการสูบบุหรี่กับ COVID -19

การสูบบุหรี่เป็นปัจจ

Read more