ที่ใดมีการแบนบุหรี่ไฟฟ้า ที่นั่นจะมีอัตราการสูบบุหรี่สูง และย่อมเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนแนวคิดการลดอันตรายจากควันบุหรี่ต่างมีความเห็นพ้องตรงกันว่า “การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นวิธีช่วยเลิกบุหรี่อย่างได้ผล และคำกล่าวอ้างนี้ก็ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยและนักวิชาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่ชี้ว่า บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่าการยังคงสูบบุหรี่มวนอยู่ เพราะบุหรี่มวนนั้นมีสารเคมีกว่า 7,000 ชนิด ซึ่งรวมถึงสารก่อมะเร็งอีกด้วย และนอกจากนั้นยังมีสารนิโคตินที่ทำให้เกิดเสพติด ในทางตรงกันข้าม การใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่มวนถึง 95% (ตามคำแถลงการณ์ของสาธารณสุขอังกฤษ)

แต่เป็นที่เรื่องน่าเศร้าที่ข้อเท็จจริงเหล่านี้มักถูกบิดเบือนหรือเพิกเฉยด้วยการมองว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะกลายเป็นปัญหาวิกฤติทางสุขภาพใหม่ของโลก ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (หน่วยงานสากลด้านสุขภาพ) กลับเป็นผู้ผลักดันในการคัดค้านบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบทางเลือก เช่น สนูส ตามแนวคิดลดอันตรายจากควันบุหรี่ (Tobacco Harm Reduction) ปัจจุบันมี 39 ประเทศแบนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในทุกรูปแบบโดยอ้างว่าเป็นการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนและมีอันตรายต่อระดับประชากรถึงแม้จะไม่มีมูลความจริงก็ตาม แม้ว่าจะมีการโต้แย้งกันเรื่องการลดการใช้นิโคตินในกลุ่มเยาวชน แต่การกล่าวอ้างในเรื่องการแพร่ระบาดทางสาธารณสุขเป็นผลมาจากความคิดเห็นที่เป็นความเข้าใจผิด

ด้วยเหตุนี้รัฐบาลของ 39 ประเทศข้างต้นได้สร้างปัญหาแสนซับซ้อนจากการไม่รู้ว่าผลกระทบจากการแบนบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอย่างไร

แบนบุหรี่ไฟฟ้า ที่นั่นจะมีอัตราการสูบบุหรี่สูง และย่อมเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

อัตราการสูบบุหรี่ที่สูงกว่า

สำหรับการวิเคราะห์นี้ผมใช้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยแบบ “ ตัดไฟ ไร้ควัน” (No Fire, No Smoke) ในปี 2018 ที่จัดทำโดยนักวิจัยขององค์กรรู้เท่าทัน-ลงมือ-เปลี่ยนแปลง (Knowledge-Action-Change) ในกรุงลอนดอน ซึ่งก่อนหน้านี้ Vaping Post ก็เคยเผยแพร่ศึกษาวิจัยนี้ โดยรายงานเกี่ยวกับกรณีที่องค์การอนามัยโลกได้รับรองประเทศที่ห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงที่มีผลผูกพันกันอยู่ ซึ่งใน 39 ประเทศที่มีปัญหานั้นรวมถึงศูนย์กลางของโลกในแต่ละซีกโลก เช่น ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, เม็กซิโก, บราซิล, สิงคโปร์และแม้แต่เกาหลีเหนือ นอกจากนี้ยังมีการห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศตะวันออกกลางและประเทศมุสลิมส่วนใหญ่ เช่น อียิปต์ อินโดนีเซีย เลบานอน มาเลเซีย โอมาน กาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาอัตราการสูบบุหรี่ในประเทศที่ห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วจะพบว่ามีผลกระทบสืบเนื่องต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราการสูบบุหรี่ เช่น ซาอุดิอาระเบียมีกฎหมายห้ามการขาย ห้ามผลิตและห้ามนำเข้าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาในปี 2012 ซึ่งพระราชกฤษฎีกานี้ยังควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงเป็นผลให้เกิดการแบน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวหนุนหลังโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ โดยแทบจะทำให้ผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมของตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในซาอุดิอาระเบียอยู่นอกกฎหมายไปเลย จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คาดการณ์ได้ว่าผู้สูบบุหรี่ในประเทศซาอุดิอาระเบียจะมีจำนวนถึง 10 ล้านคนในปี 2020 (โดยคำนวณจากสถิติในปี 2013) โดยถือว่าเป็น 1 ใน 3 ของประชากรประเทศ อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นโชคดีที่อัตราการสูบบุหรี่ในประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียนั้นลดลง ซึ่งลดลงอย่างเด่นชัดเฉพาะในกลุ่มผู้หญิง

จากรายงานของ Tobacco Atlas ระบุว่าข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2015 การสูบบุหรี่ยังคงแพร่หลายในหมู่ผู้ชายอายุ 15 ปีขึ้นไปโดยสูบบุหรี่ร้อยละ 27.9 สูบเป็นประจำ ทั้งนี้ การสูบบุหรี่และโรคที่เกิดจากบุหรี่เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศตามสถิติการเสียชีวิตในประเทศ ตัวเลขสถิติอื่น ๆ ขัดแย้งกับตัวเลขอัตราผู้สูบบุหรี่ชายของ Tobacco Atlas ในช่วงร้อยละ 22 ถึงกว่าร้อยละ 30 เมื่อมองโดยรวมแล้วร้อยละ 12.2 ถึง 17 ของประชากรซาอุดิอาระเบียสูบบุหรี่ โดยมีหลักฐานเพิ่มเติมว่าเป็นประเทศผู้นำเข้ายาสูบรายใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลกในปี 2017นอกจากนี้ยังอยู่ใน 50 อันดับแรกของโลกที่มีการอัตราการบริโภคบุหรี่มากที่สุดต่อคนต่อปี

ประเทศอื่น ๆ ที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงและห้ามการใช้บุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงญี่ปุ่น ซึ่งผู้ชายร้อยละ 33.7 ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไประบุว่าตนสูบบุหรี่ อัตรานี้สูงที่สุดในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วทั้งหมด

โปรดทราบว่าไม่มีการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ที่เด่นชัดที่เป็นผลมาจากวิธีการลดความเสี่ยงอย่างการสูบไอ การห้ามและสถิติที่มีในปัจจุบันเป็นผลสืบเนื่องตามที่ระบุไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตามผมขอระบุว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างการทำให้การสูบไอถูกต้องตามกฎหมายกับอัตราการสูบบุหรี่

ทฤษฎี Proliferation Dynamic คือ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างอัตราการสูบบุหรี่และการแบนบุหรี่ไฟฟ้า โดยได้ข้อสรุปอิงจากการศึกษาวิจัย 3 ชิ้น

 • การศึกษาวิจัยครั้งแรกดำเนินการโดย ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Physicians: RCP) ในปี 2016 ซึ่งสรุปไว้ว่า: “ การมีบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุขในสหราชอาณาจักร” ในระดับประชากรทั่วไปในวงกว้าง นอกจากนี้การศึกษาวิจัยของ RCP ยังระบุด้วยว่า“ การที่บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากเข้ามาแทนที่บุหรี่…ย่อมทำให้มีศักยภาพที่จะป้องกันอันตรายเกือบทั้งหมดจากการสูบบุหรี่ที่มีอยู่ในสังคม
 • การศึกษาวิจัยครั้งที่สองได้รับการตีพิมพ์ในวารสารควบคุมยาสูบ (Tobacco Control) ในปี 2018 จัดทำโดยกลุ่มนักวิจัยหลายชาติจากสหรัฐอเมริกา แคนาดาและออสเตรเลีย ในการศึกษาวิจัยนี้นักวิจัยสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจมีบทบาทในการลดอัตราการสูบบุหรี่ลงเป็นประวัติศาสตร์ในหมู่นักเรียนมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกา จากการสำรวจการควบคุมยาสูบในระดับชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่าการที่บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาจส่งผลให้อัตราการใช้บุหรี่มวนของกลุ่มประชากรหนุ่มสาวที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปีลดน้อยลง จึงมีความเป็นไปได้ที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจมีบทบาทสำคัญที่ทำให้การสูบบุหรี่ในหมู่เยาวชนและผู้ใหญ่ลดลงอย่างชัดเจนเมื่อไม่นานมานี้
 • และงานวิจัยตัวสุดท้ายที่ยืนยัน PD ถูกตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติแห่งการวิจัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข (International Journal of Environmental Research and Public Health) ในปี 2015 ในการวิจัยนี้ นักวิจัยติดตามผู้สูบบุหรี่ที่ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าในอิตาลีเป็นระยะเวลาตลอดทั้งปี ในท้ายที่สุดได้ข้อสรุปว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดความเสี่ยงที่ใช้ได้จริง “ในระยะ 12 เดือน พบว่ามี 8% เป็นกลุ่มผู้ที่เลิกบุหรี่สำเร็จ และ 25.4% เเป็นกลุ่มผู้สูบบุหรี่น้อยลง และอีก 33.8% อยู่ในกลุ่มที่เลิกไม่สำเร็จ โดยงานวิจัยชี้ว่าผู้สูบบุหรี่ที่ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจากร้านจำหน่ายอุปกรณ์ที่ได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนอย่างมืออาชีพนั้นมีอัตราการเลิกบุหรี่ได้สำเร็จในอัตราที่สูง

 

จากงานวิจัยทั้งสาม เราสามารถสรุปได้ว่าอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลงนั้นจะเกิดขึ้นในกลุ่มประชากรที่ไม่ถูกห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้า และยังส่งผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชนก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

https://www.vapingpost.com/2019/01/08/where-vaping-is-banned-smoking-rates-are-high-and-public-health-is-at-risk/

[Total: 4   Average: 5/5]

36 thoughts on “ที่ใดมีการแบนบุหรี่ไฟฟ้า ที่นั่นจะมีอัตราการสูบบุหรี่สูง และย่อมเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

 • 21/06/2020 at 16:16
  Permalink

  Знаете ли вы?
  Карьера не помешала фарерскому футболисту играть в гандбол, записать три музыкальных альбома, издать пять книг и сняться в восьми фильмах.
  Будущего чемпиона Европы по боксу в детстве одновременно дразнили «хохлом» и «москалём».
  Потомок наполеоновского генерала стал Героем Советского Союза.
  Видеоигру с простейшей графикой называли и шедевром, и троллингом.
  Сооснователь и глава Социал-демократической партии Великобритании стал бароном.

  arbeca

 • 18/07/2020 at 03:24
  Permalink

  I’m the proprietor of JustCBD company (justcbdstore.com) and am trying to broaden my wholesale side of business. I am hoping anybody at targetdomain give me some advice ! I considered that the very best way to do this would be to talk to vape companies and cbd retail stores. I was really hoping if someone could suggest a trusted web-site where I can buy CBD Shops B2B Marketing List I am already considering creativebeartech.com, theeliquidboutique.co.uk and wowitloveithaveit.com. Not sure which one would be the very best selection and would appreciate any assistance on this. Or would it be simpler for me to scrape my own leads? Suggestions?

 • 23/07/2020 at 01:49
  Permalink

  Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It’s always interesting to read through content from other authors and use a little something from other websites.

 • 23/07/2020 at 19:07
  Permalink

  I was more than happy to uncover this web site. I want to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely savored every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff in your website.

 • 25/07/2020 at 04:55
  Permalink

  I wanted to thank you for this good read!! I certainly loved every little bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new stuff you post…

 • 25/07/2020 at 10:04
  Permalink

  Great information. Lucky me I recently found your blog by chance (stumbleupon). I’ve saved as a favorite for later!

 • 26/07/2020 at 02:06
  Permalink

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article plus the rest of the website is extremely good.

 • 26/07/2020 at 06:20
  Permalink

  Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you finding the time and energy to put this article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 • 27/07/2020 at 02:49
  Permalink

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of the website is extremely good.

 • 27/07/2020 at 11:33
  Permalink

  Greetings! Very helpful advice in this particular article! It’s the little changes that will make the largest changes. Many thanks for sharing!

 • 28/07/2020 at 07:00
  Permalink

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Thanks a lot!

 • 28/07/2020 at 17:30
  Permalink

  That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate info… Many thanks for sharing this one. A must read post!

 • 29/07/2020 at 10:35
  Permalink

  Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you taking the time and energy to put this short article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 • 30/07/2020 at 05:26
  Permalink

  Howdy! This article could not be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll forward this information to him. Fairly certain he’ll have a good read. I appreciate you for sharing!

 • 01/08/2020 at 03:29
  Permalink

  Howdy! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at some of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly pleased I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 • 01/08/2020 at 08:59
  Permalink

  That is a great tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very accurate info… Thank you for sharing this one. A must read post!

 • 01/08/2020 at 10:51
  Permalink

  I really like reading through a post that can make men and women think. Also, thanks for allowing for me to comment!

 • 02/08/2020 at 18:34
  Permalink

  Spot on with this write-up, I absolutely believe that this web site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the advice!

 • 02/08/2020 at 20:24
  Permalink

  It’s hard to come by experienced people on this topic, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 • 04/08/2020 at 09:15
  Permalink

  Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 • 04/08/2020 at 09:20
  Permalink

  Good day! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at a few of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 • 04/08/2020 at 21:13
  Permalink

  Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 • 04/08/2020 at 21:42
  Permalink

  Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this information together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 • 05/08/2020 at 07:05
  Permalink

  I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and amusing, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this during my hunt for something concerning this.

 • 06/08/2020 at 18:10
  Permalink

  I blog quite often and I genuinely thank you for your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed as well.

 • 07/08/2020 at 07:26
  Permalink

  Howdy! This article couldn’t be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I am going to forward this post to him. Pretty sure he’ll have a great read. Many thanks for sharing!

 • 07/08/2020 at 20:17
  Permalink

  Hi there! This post could not be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I most certainly will send this information to him. Pretty sure he’ll have a great read. Many thanks for sharing!

 • 07/08/2020 at 21:18
  Permalink

  I really like looking through a post that will make people think. Also, thank you for permitting me to comment!

 • 10/08/2020 at 05:18
  Permalink

  Hi there, There’s no doubt that your blog could be having internet browser compatibility problems. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, wonderful site!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *