นิโคตินจะมาสร้างความพลิกผันให้กับผู้ป่วยโควิด-19 หรือไม่?

จิม แมคโดนัลด์ นิโคต

Read more

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกของบุหรี่ที่ใช้ได้จริงสามารถลดปริมาณการบริโภคบุหรี่ลงได้อย่างมาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธา

Read more

สมาคมผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแคนาดาแสดงความกังวลว่าการโยงข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับโรคโควิด-19 กับบุหรี่ไฟฟ้า

สมาคมผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ

Read more

ความชุกและผลของการสูบบุหรี่ต่อผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วย COVID-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

การศึกษาครั้งนี้มีวั

Read more