FDA มีคำสั่งให้ยกเลิกการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าพัฟบาร์กลิ่นผลไม้ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น

โดย สโนว์ ไดกอน 21/0

Read more

การศึกษาดูเรื่องการใช้บุหรี่ไฟฟ้า และการใช้กัญชาร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นของอเมริกา

การศึกษาดูเรื่องการใ

Read more

หลายรัฐในสหรัฐอเมริกาได้ห้ามการขายบุหรี่ไฟฟ้าที่แต่งกลิ่น

หลายรัฐในสหรัฐอเมริก

Read more

นิโคตินจะมาสร้างความพลิกผันให้กับผู้ป่วยโควิด-19 หรือไม่?

จิม แมคโดนัลด์ นิโคต

Read more