บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนเป็นอย่างมาก

เป็นวีดิโอของลินดา บ

Read more

ไวรัสโคโรนา: ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนจะช่วยต่อสู้กับโควิด-19 ได้หรือไม่?

18 พฤษภาคม 2563 แหล่

Read more

แนวโน้มในการขายบุหรี่ในญี่ปุ่นระหว่างปีพ.ศ. 2557 ถึงปีพ.ศ. 2562

การศึกษานี้อธิบายถึง

Read more

ทีมวิจัยประกาศมอบข้อมูลจีโนมพืชเป็นข้อมูลสาธารณะเพื่อช่วยต่อสู้กับโควิด-19

พืชในวงศ์ยาสูบชื่อว่

Read more