ป้ายกำกับ: สุขภาพ

ผลวิจัยชี้ สุขภาพของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าระยะยาวแทบไม่ต่างกับผู้ไม่สูบบุหรี่เลย

ผลวิจัยชี้ สุขภาพของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าระยะยาวแทบไม่ต่างกับผู้ไม่สูบบุหรี่เลย

งานวิจัย, บุหรี่ไฟฟ้า
ผลวิจัยชี้ สุขภาพของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าระยะยาวแทบไม่ต่างกับผู้ไม่สูบบุหรี่เลย วารสารชั้นนำทางการแพทย์ Nature ตีพิมพ์ผลการศึกษาผลกระทบระยะยาวเป็นเวลา 3.5 ปีของผู้ใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ชนิดใดเลย โดยมีการตรวจวัด การทำงานของปอด ความดันเลือด รวมถึงระดับสารพิษต่างๆในลมหายใจ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ กรดไนตริก จากการศึกษาพบว่าทั้งสองกลุ่มมีค่าที่ตรวจวัดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ จึงสรุปได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาวไม่น่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ลักษณะการศึกษา ที่ผ่านมาบุหรี่ไฟฟ้าได้รับความสนใจและมีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยจุดประสงค์การใช้ที่แตกต่างกันเช่น ช่วยลดปริมาณการสูบมวน ช่วยเลิกบุหรี่มวน ใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการบริโภคนิโคตินที่ปลอดกว่าโดยไม่ต้องเสี่ยงกับอันตรายจากควันพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ กอรปกับข้อมูลที่มากขึ้น ที่ทำให้พอจะสรุปได้ว่
“เลิกบุหรี่ ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า” แล้วมีสุขภาพดีขึ้น

“เลิกบุหรี่ ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า” แล้วมีสุขภาพดีขึ้น

ความคิดเห็นที่น่าสนใจ, บุหรี่ไฟฟ้า
นิโคติน อีกหนึ่งเสียง จากผู้ที่ "เลิกบุหรี่ ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า" แล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้น นายกฤศพณ ดีประเสริฐ หรือฉายา "กบ เทวดา" อดีตคอลัมนิสต์ชื่อดัง ได้เปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัว หลังเลิกบุหรี่มวน หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ โดยให้สัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์ว่า “ตั้งแต่ผมเปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนบุหรี่มวน สุขภาพดีขึ้น การหายใจ และ พวกเสมหะต่างๆ ไม่มีเลย รู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้น แต่ก็งงๆ ว่าทำไมข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ มันออกมาทำให้บุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นสิ่งที่คล้ายกับยาเสพติดร้ายแรง ทั้งๆ ที่มันคืออุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพมากกว่า” รวมไปถึงยังเห็นด้วยกับการให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมอย่างถูกกฎหมาย โดยบอกว่า อยากให้ผู้สูบบุหรี่มวนชาวไทยกว่า 10 ล้านคน ได้มีโอกาสใช้บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่มวน “สมัยนี้ข้อมูล ความรู้ต่างๆ