งานวิจัยอเมริกาเผยคนส่วนใหญ่มีความเชื่อผิด ๆ คิดว่านิโคตินก่อให้เกิดมะเร็ง

จะว่าไปแล้วนิโคตินเป็นสารที่น่าสงสารมากครับ ใคร ๆ ก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวร้าย เพราะเวลาที่คนส่วนใหญ่นึกถึงบุหรี่ ก็จะนึกถึงมะเร็ง แล้วก็จะพาลนึกถึงนิโคติน แต่แท้จริงนิโคตินหาใช่ตัวการของโรคมะเร็งนะครับ

บุหรี่ไฟฟ้า งานวิจัยอเมริกาเผยคนส่วนใหญ่มีความเชื่อผิด ๆ คิดว่านิโคตินก่อให้เกิดมะเร็ง

นิโคตินเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติด แต่ไม่ใช่สารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง และตัวการที่ทำให้เกิดมะเร็งจริงๆแล้วคือสารพิษที่เกิดจากควันบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่ก็มาจากการเผาไหม้ (Combustion) นั่นเอง (หาอ่านได้จากบทความและบทสัมภาษณ์ต่างๆ จาก US FDA ได้เลย)

กลับเข้าเรื่องงานวิจัยในสหรัฐอเมริกานะครับ (ซึ่งผลไม่ต่างจากประเทศอังกฤษที่ผมเคยนำเสนอข้อมูลครั้งก่อน)  สมาคมพินนีย์ (Pinney Associates) ทำการศึกษาและพบว่ามีผู้คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนิโคติน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ซึ่งผลวิจัยบ่งชี้ว่ามีความจำเป็นอย่างมากครับที่ต้องเร่งแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ ให้ผู้คนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือก (ที่ยังมีนิโคติน) ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ทั้งนี้ นิโคตินมีอยู่ในบุหรี่แบบเผาไหม้ ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และในผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนที่ได้รับการรับรองโดย FDA เพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้

อย่างไรก็ตาม US FDA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้สรุปว่านิโคตินและผลิตภัณฑ์ยาสูบมีความเสี่ยงเมื่อใช้ต่อเนื่องหรือใช้เกินปริมาณที่พอเหมาะ โดยบุหรี่ที่เผาไหม้ (หรือบุหรี่มวนนั่นล่ะครับ) เป็นอันตรายมากที่สุด และผลิตภัณฑ์นิโคตินทนแทนเพื่อการบำบัดเป็นอันตรายน้อยที่สุด

นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 1,736 คนในรายงานสำรวจแนวโน้มข้อมูลสุขภาพแห่งชาติที่จัดทำโดยรัฐบาลในปี 2017 เพื่อตรวจสอบความรู้ของผู้ใหญ่เกี่ยวกับยาสูบและอันตรายของนิโคติน

  • ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ (84.7%) มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่านิโคตินเป็นสารที่ทำให้คนเราเสพติดการสูบบุหรี่
  • 2% รู้ว่าบุหรี่เป็นอันตราย
  • 9% เข้าใจผิดคิดว่านิโคตินเป็นสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่
  • ผู้สูบบุหรี่มวนมีแนวโน้มที่จะมีความเชื่อที่ผิดว่านิโคตินเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากกว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า (ในอัตราส่วน 5% ต่อ 14.6%)
  • มีเพียง 6% ของผู้สูบบุหรี่มวนเท่านั้นที่เห็นด้วยว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน และมีเพียง 3.4% เท่านั้นที่มีความเชื่อที่ “ถูกต้อง” ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่แบบเผาไหม้มาก

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชั้นนำจึงได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่น่าเชื่อถือช่วยกันสื่อสารออกไปให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้สูบบุหรี่รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิโคติน ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูบบุหรี่สามารถพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนอื่น ๆ ที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน และมีเข้าใจว่าที่ถูกต้องว่าผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินนั้นมีความเสี่ยงเมื่อใช้ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ใช้ความเข้าใจเหล่านี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง

ขนาดประเทศอังกฤษ และอเมริกา คนยังเข้าใจผิดเรื่องนิโคตินเลย จึงไม่น่าแปลกใจที่คนไทยเองก็คิดเช่นเดียวกัน แต่นับเป็นโชคดีสำหรับเขาครับคือ เขาจริงจัง (ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม) ศึกษาจนพบว่าคนประเทศเขาเข้าใจผิด และเขาจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนั้นไงล่ะครับ

อ่านบทความเต็มกันนะครับจาก Most Adults Fail To Understand That Nicotine Does Not Cause Cancer https://www.prnewswire.com/news-releases/most-adults-fail-to-understand-that-nicotine-does-not-cause-cancer-300603709.html

 

 

[Total: 59    Average: 4.8/5]

One Comment

Comments are closed.