ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน ลดการตายจากบุหรี่มวนได้จริง

ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน ลดการตายจากบุหรี่มวนได้จริง

ในต่างประเทศ การจะสร้างความรู้หรือความเข้าใจใดๆ มักจะมีการศึกษาวิจัยหาข้อสรุปที่น่าเชื่อถือซะก่อน ไม่ใช่เชื่อตามที่คนบางกลุ่มชี้ทางให้ แล้วตัดสินว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี

ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน ลดการตายจากบุหรี่มวนได้จริง

อย่างเช่นในการวิจัยจาก Royal College of Physicians เกี่ยวกับผู้ที่ติดสารนิโคตินจากการสูบบุหรี่มวน ว่าจะเป็นไปได้มั้ยหากให้ผู้ติดรับสารนิโคตินด้วยวิธีอื่นที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่มวน เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการตาย พิการ หรือความไม่เท่าเทียมกันด้านสุขภาพในสหราชอาณาจักร รวมไปถึงผลวิจัยที่ระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้ผู้ติดบุหรี่เลิกสูบได้จริง

ในรายงานชิ้นนี้ให้ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่มวนต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งผลการวิจัยระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์ให้นิโคตินทดแทนมีส่วนช่วยป้องกันการเสียชีวิต หรือพิการจากการสูบบุหรี่มวนทั่วไปได้ และช่วยเพิ่มโอกาสการเป็นสังคมไร้ควันบุหรี่มวนในอนาคตได้

นิโคติน

อ่านผลวิจัยฉบับเต็ม คลิ๊ก

https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0

 

[Total: 12    Average: 4.4/5]