FDA เร่งขั้นตอนการพิจารณาบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ ให้เร็วขึ้นเพื่อป้องกันการใช้ในกลุ่มเยาวชน

องค์การอาหารและยาสหร

Read more

สิทธิมนุษยชน: บุหรี่ไฟฟ้าควรมีราคาที่เอื้อมถึงได้สำหรับผู้สูบบุหรี่ในประเทศยากจน

จากผลสำรวจขององค์การ

Read more

ไอร์แลนด์ยังคงต้องรออีก 34 ปีกว่าจะเป็นประเทศไร้ควัน

เรายังคงวนเวียนอยู่ก

Read more

ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าสามล้านคนในอังกฤษ

อัพเดตความคืบหน้าจาก

Read more